KORTINGSREGELING
De regeling luidt als volgt: 
  • Bij gelijktijdige inschrijving van 1 persoon voor 3 of meer reguliere cursussen (waarbij geen onderscheid bestaat tussen één of meerdaagse cursussen) binnen 1 kalenderjaar, heeft deze persoon recht op korting van 10% van de verschuldigde totaalprijs;
  • Bij gelijktijdige inschrijving van 5 of meer deelnemers door 1 en hetzelfde kantoor/organisatie voor een en of meerdere cursussen binnen 1 kalenderjaar, dan heeft die organisatie/dat kantoor recht op 10% korting van het totaalbedrag;
  • Bij annulering van een cursus door De Letselschade Academy (bijv. onvoldoende aanmeldingen), dan biedt De Letselschade Academy aan ingeschrevenen één of meerdere soortgelijke cursussen aan tegen een korting van 10%, onder restrictie dat die korting geldt voor slechts 1 cursus.

Aan deze kortingsregeling zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  • Bij annulering van een van de cursussen, waarop deze regeling van toepassing is, komt de korting(sregeling) te vervallen, ongeacht of gebruik is gemaakt van een annuleringsverzekering
  • Is de deelnemer onverhoopt verhinderd een van de cursusbijeenkomsten bij te wonen dan kan hij/zij zich laten vervangen door een kantoorgenoot en/of collega. De kortingsregeling blijft alleen van toepassing, indien deze vervanging zich eenmalig voordoet.

Deze regeling is van kracht voor inschrijvingen voor cursussen vanaf 1 januari 2013.