Disclaimer

1.  Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer;
2.  Deze website is een product van Stichting LetselschadeNEWS. Stichting LetselschadeNEWS accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website, of door informatie aangeboden op de website, of door onvolledigheid op welke manier dan ook;
3.  Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Stichting LetselschadeNEWS, waaronder inbegrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Stichting LetselschadeNEWS, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van Stichting LetselschadeNEWS worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Stichting LetselschadeNEWS;
4.  Stichting LetselschadeNEWS spant zich in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is;
5.  Stichting LetselschadeNEWS behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website; 
6.  Stichting LetselschadeNEWS behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Stichting LetselschadeNEWS niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website; 
7.  Behoudens deze disclaimer, is Stichting LetselschadeNEWS niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in;
8.  Stichting LetselschadeNEWS behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen; 
9.  De gebruiker vrijwaart Stichting LetselschadeNEWS, de werknemers van Stichting LetselschadeNEWS, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.