Woensdag 30 mei 2018

 Cursus ‘Recht, richtlijnen en de praktijk bij letselschade’ 

Woensdag 30 mei van 09:30 - 12:45

Vandaag de dag wordt de personenschaderegeling niet in de eerste plaats bepaald door het recht in de zin van de wet, maar vooral door hetgeen zich in richtlijnen heeft ontwikkeld als best practise. Hoewel de verleiding groot is op deze kant en klare oplossingen terug te vallen en veel discussie en langslepende rechtszaken kan voorkomen, is het ook de taak van een belangenbehartiger en schaderegelaar om zich steeds weer opnieuw af te vragen of een bepaalde richtlijn of algemeen aanvaarde praktische insteek, voor het individuele slachtoffer van letselschade wel de juiste is en voldoende recht doet aan hetgeen dat slachtoffer van letselschade is overkomen. Lees meer

 

Cursus ‘Fietsongevallen en de geheimen van voertuigdata’ 

Woensdag 30 mei van 09:30 - 12:45

Deze cursus zal gaan over de toedracht onderzoeken bij verkeersongevallen met in het bijzonder fietsongevallen en de geheimen van voertuigdata. Wanneer u als professional beter inzicht heeft in de diverse aspecten van dit specifieke vakgebied en u de mogelijkheden binnen de ongevallenanalyse kent, bent u ook in staat de juiste vragen te stellen naar aanleiding van een rapport. Lees meer

 

Lezing ‘Impact voet- en enkelletsel’ 

Woensdag 30 mei van 09:30 - 12:45

Tijdens deze lezing wordt nader ingegaan op de verschillende letsels die aan voet en enkel voorkomen. Het gaat over fracturen, compartimentsyndroom, luxaties (ontwrichtingen) en daarnaast over letsel in specifieke omstandigheden, zoals bij neuropathie of diabetes. Lees meer

 

Lezing 'PTSS bij letselschade’ 

Woensdag 30 mei van 11:45 - 12:45

PTSS ofwel Post Traumatische Stress Stoornis kan ontstaan naar aanleiding van schokkende gebeurtenissen zoals een auto-ongeluk, bedrijfsongeval, overval, mishandeling, et cetera. Wanneer men daar letsel aan overhoudt, vergroot dat de kans dat zij een PTSS ontwikkelen waardoor zij in het maatschappelijke leven niet meer goed kunnen functioneren. Lees meer

 

Cursus: 'Rekenen bij re-integratie als ZZP'er'

Woensdag 30 mei van 13:45 - 17:00

Het begeleiden en bepalen van letselschade van een zelfstandig ondernemer vergt specialistische kennis. Met name ondernemers worden vanaf het eerste moment van arbeidsongeschiktheid vaak geconfronteerd met financiële vraagstukken, zeker als er geen sprake is van een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering. Lees meer

 

Cursus: 'Verlies, rouw of SOLK bij letselschade'

Woensdag 30 mei van 13:45 - 17:00

Letselschade betekent in alle gevallen verlies. En bij elk verlies hoort een rouwproces. De mate waarin rouw zich uit, hangt af van de mate van het verlies. Hoe betekenisvoller het verlies, hoe dieper en heftiger de rouw. Daarbij komt dat ieder mens op een eigen, unieke manier het rouwproces doorloopt. . Lees meer

 
 

Cursus ‘Samenwerken aan re-integratie’ 

Woensdag 30 mei 13:45 - 16:30

Bij de re-integratie van letselschadeslachtoffers spelen de arts en de arbeidsdeskundige een belangrijke rol. Maar hoe gaat die samenwerking in de praktijk? Hoe is de samenwerking met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige van de arbodienst? Hoe te handelen bij de zelfstandig ondernemer, zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering, die verder door niemand wordt begeleid?.Lees meer

 

 

Donderdag 31 mei 2018

 Cursus ‘Traumatische bovenbeenamputatie en prothesen’ 

Donderdag 31 mei van 09:30 - 12:45
Een gehele –of gedeeltelijke amputatie van een been ten gevolge van een ongeval heeft over het algemeen een grote impact op de leef-/woon-/school-/werksituatie van de betreffende persoon en diens sociale omgeving. Lees meer

 

 Cursus ‘Orientatie letselschade recht en praktijk’ 

Donderdag 31 mei van 09:30 - 12:45
Letselschadezaken staan bekend om het ingrijpende en tijdrovende karakter. Tijdens deze 3 uur durende cursus wordt u door de doorgewinterde letselschadeadvocaat Nino Pennino gevoerd langs de meest essentiële praktische en juridisch inhoudelijk aspecten die tijdens een letselschadetraject aan bod komen. De onrechtmatige daad, het verkeersongeval en het arbeidsongeval staan centraal en worden nader toegelicht aan de hand van praktijksituaties. Lees meer

 

 Cursus ‘Zorgbehoeften en voorliggende voorzieningen bij ernstig letsel’ 

Donderdag 31 mei van 09:30 - 12:45
Hoe stel je als onafhankelijk ergotherapeut/adviseur de zorguren en voorzieningen vast in een letselschadecasus? Wat is noodzakelijk voor een letselschadeslachtoffer om zowel thuis als op school of op het werk weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren? Lees meer

 

 Cursus ‘Jaarrekening lezen bij personenschade’ 

Donderdag 31 mei van 09:30 - 12:45
Het aantal zelfstandigen en ondernemers in Nederland stijgt snel. Letsel- en AOV-schades komen dus ook steeds vaker voor bij deze groep. De schaderegeling is aanzienlijk complexer dan die van de werknemer in loondienst. Voor de schadebepaling bieden de jaarrekeningen en de aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting houvast. Maar het goed en snel doorgronden hiervan is voor menig belangenbehartiger of schaderegelaar lastig. Lees meer

 

 Cursus ‘Sociale wetgeving in de letselschadepraktijk’ 

Donderdag 31 mei van 13:45 - 17:00
Tijdens deze cursus volgt een specifieke toelichting over schaderegeling en de Wet Bijstand en meerdere aspecten binnen de sociale wetgeving die de schaderegelingspraktijk raken. Sociale wetgeving is regelmatig aan de orde bij slachtoffers die als gevolg van letsel arbeidsongeschikt raken. Tot slot een update sociale wetgeving. Lees meer

 

 Cursus ‘Ins & outs herstelgerichte dienstverlening’ 

Donderdag 31 mei van 13:45 - 17:00
Herstelgerichte dienstverlening is geen trucje, het is een onmisbaar onderdeel van de letselschadehandeling. Slachtoffers worden niet alleen fysiek geraakt door het letsel, maar ook emotioneel en mentaal. Het is van belang hen te helpen de levensbalans te hervinden door hulp te bieden.Lees meer

 

Vrijdag 1 juni 2018

 

Cursus ‘Traumatische dwarslaesie’ 

Vrijdag 1 juni 2018 van 09:30 - 12:45
Een door een ongeval plotseling opgetreden dwarslaesie heeft een grote impact op de leef-/woon-/school-/werksituatie van een kind of volwassene en hun sociale omgeving. Lees meer

 

 Cursus ‘Onderhandelen: creëer je alternatieven’ 

Vrijdag 1 juni 2018 van 09:30 - 12:15 
Zet stevig in zonder de relatie uit het oog te verliezen. Denkt u na afloop van een onderhandeling wel eens ‘Ik heb er niet voldoende uitgehaald’? In deze training leert u tactiek, inzicht en persoonlijke kracht te combineren. U laat zich niet meer verrassen en afleiden. U zet stevig in op uw belang zonder dat u de relaties op het spel zet Lees meer

 

Cursus ‘Bedrijfskunde bij letsel- en AOV-schade’ 

Vrijdag 1 juni 2018 van 13:45 - 17:00
Het aantal zelfstandigen en ondernemers in Nederland stijgt snel. Letsel- en AOV-schades komen dus ook steeds vaker voor bij deze groep. De schaderegeling is aanzienlijk complexer dan die van de werknemer in loondienst. Kunt u aan de hand van de jaarstukken van het bedrijf van het slachtoffer een goede analyse maken? En wat als men wil re-integreren als ondernemer na een loondienstverband waarvoor men arbeidsongeschikt is geworden.  Lees meer

 

Cursus ‘Cultuurvertaler bij letselschade’ 

Vrijdag 1 juni 2018 van 13:45 - 17:00
Regelmatig ontstaat er ruis, wanneer een letselschadeslachtoffer met een andere culturele achtergrond communiceert met zijn belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of een andere betrokken partij. Veelvuldig begrijpen partijen elkaar niet, zowel letterlijk als figuurlijk. De moeizame communicatie gedurende de behandeling van letselschades zorgt er geregeld voor dat niet het gewenste resultaat wordt bereikt, zowel vanuit het perspectief van het slachtoffer als de verzekeraar. De hamvraag is hoe wij dit communicatieproces positief kunnen beïnvloeden.  Lees meer

 

Workshop: 'Onderhandelen in een letselschadecasus' 

Vrijdag 1 juni 2018 van 13:00 - 14:30
Tijdens deze workshop gaat u vooral zelf aan de slag door middel van een rollenspel. Samen met een aantal mede-cursisten gaat u uiteen. Aan de hand van een vooraf uitgeschreven situatieschets en een door u gekozen rolbeschrijving van slachtoffer, belangenbehartiger, schadebehandelaar, mediator of rechter, gaat u aan de slag. Lees meer

 

Dinsdag 9 oktober 2018

 ’Basis rekenkunde voor ondersteuners in de letselschadepraktijk’’ 

De letselschadepraktijk is complex. Met name als het gaat over de schadestaat ten behoeve van een letselschadeberekening. Welke stukken zijn van belang? Wat is wettelijke rente? Hoe worden de netto verdiensten berekend? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden om een schadestaat volledig en correct in te kunnen vullen. Tijdens deze praktijkgerichte eendaagse cursus, voor ondersteuners, senior secretaresses en beginnend letselschadejuristen, wordt aan de hand van een casus ingegaan op alle aspecten die van belang zijn voor de invulling van een schadestaat.  Lees meer