€ 295,- excl. BTW

Excl. 25% abonneekorting

 

’Letselschade berekenen bij uitval van de DGA’ 

Het bepalen van letselschade van een zelfstandig ondernemer vergt specialistische kennis. Zodra sprake is van arbeidsongeschiktheid worden ondernemers vanaf het eerste moment vaak geconfronteerd met financiële vraagstukken.

Tijdens deze cursus zal specifiek worden ingezoomd op de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Hoe lopen de geldstromen en hoe komt het inkomen van een DGA tot stand? Welke informatie is nodig om tot de juiste berekening te kunnen komen? Wat zijn de fiscale verschillen en consequenties in vergelijking met een eenmanszaak (ZZP-er)?

Aan de hand van een praktische rekencasus zullen de diverse aspecten worden behandeld.

 

Dinsdag 3 december

13:00 - 15:00 uur

Docenten:

Erik-Jan Bakker | De Bureaus - Analyse & Rekenen

Doelgroep:

Letselschadeadvocaten, -experts, -juristen en schaderegelaars. .

Resultaat: 

Na afloop zijn de deelnemers beter in staat een letselschadeberekening te beoordelen teneinde goed beslagen ten ijs te komen bij het overleg over de schadevaststelling.

Tijdsduur:

2 onderwijsuren

Accreditatie:

2 PE NIVRE

Advocaten:

Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst een presentielijst te ondertekenen en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u tevens een programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt en het aantal netto uren onderwijs. Voor meer informatie over de verdere voorwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid.

Locatie:

Houten

Kosten:

€ 295,-  excl. 21% BTW


Schrijft u zich hier in voor de cursus.