Cursus ‘WWFT verplicht en door met procesfinanciering’

Met het volgen van deze cursus voldoet u aan uw bijscholingsverplichting Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) die is opgelegd door de Orde van Advocaten, ook als u geen Wwft zaken doet. In een uur tijd wordt u door Anke Feenstra bijgepraat over de richtsnoeren bij de Wwft en het toezicht op naleving van de wet. Aansluitend door Sara Liesker in hoog tempo de ins en outs van procesfinanciering, een risicodragende investering in de kosten van een rechtszaak.

 

Dinsdag 27 november

16:30 – 18:45 uur

Docenten:

mr. Anke Feenstra | Hertoghs Advocaten
mr. Sara Liesker | Liesker Procesfinanciering

Doelgroep:

Dit programma is ontwikkeld voor letselschadeadvocaten, -juristen, -schaderegelaars en –experts.

Resultaat: 

Na afloop van de cursus bent u bijgepraat over de Wwft en procesfinanciering. U heeft aan uw bijscholingsverplichting voldaan voor de Orde van Advocaten.

Tijdsduur:

2 onderwijsuren

Locatie:

Breda

Accreditatie:

Punten in aanvraag

Schrijft u zich hier in voor de cursus.