"Sociale wetgeving in de letselschadepraktijk'
Donderdag 31 mei 2018 van 13:45 tot 17:00

schaderegeling en de Wet Bijstand en meerdere aspecten binnen de sociale wetgeving die de schaderegelingspraktijk raken. Sociale wetgeving is regelmatig aan de orde bij slachtoffers die als gevolg van letsel arbeidsongeschikt raken. Tot slot een update sociale wetgeving.

Onderstaande onderwerpen passeren de revue: 

  • Loondoorbetaling, Zw en WW

  • Hoe zit het met de rechten op ziekengeld: opschorting of stopzetting loon (art. 7:629 BW)?

  • Verzekeringsrechten van flexwerkers/oproepkrachten

  • Re-integratieverplichtingen, second opinion (Wet Poortwachter)

  • Welke schade vergoedt de WIA niet?

  • WIA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

  • WIA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

  • Nieuwe Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  • De nieuwe Wajong

  • Wanneer is bezwaar/beroep zinvol?

 

 

Docenten:

Kerstin Hopman | Kerstin Hopman Advocaten

Doelgroep:

Letselschadeadvocaten, - juristen, -experts en schadebehandelaars en arbeidsdeskundigen.

Resultaat: 

Na afloop hebben de deelnemers meer kennis met betrekking tot sociale wetgeving.

Tijdsduur:

3 onderwijsuren

Locatie:

Nabij Jaarbeurs Utrecht

Accreditatie:

3 NIVRE PE-punten


Schrijft u zich hier in voor de cursus.