'Fietsongevallen en de geheimen van voertuigdata'
Woensdag 30 mei 2018 van 9:30 tot 12:45

Deze cursus zal gaan over de toedracht onderzoeken bij verkeersongevallen met in het bijzonder fietsongevallen en de geheimen van voertuigdata. Wanneer u als professional beter inzicht heeft in de diverse aspecten van dit specifieke vakgebied en u de mogelijkheden binnen de ongevallenanalyse kent, bent u ook in staat de juiste vragen te stellen naar aanleiding van een rapport.

 

Fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en vormen een belangrijk aandeel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Toch wordt de toedracht van fietsongevallen slechts beperkt onderzocht en het onderzoek wordt vervolgens onderschat. Ingegaan wordt op de specifieke kenmerken van fietsongevallen. Welke vragen moet u als belangenbehartiger stellen en wat is er mogelijk om te komen tot een juiste toedracht? We behandelen de kenmerken in schaden van fietsongevallen en de impact op motorvoertuigen. De cursus wordt ondersteund met voorbeelden en simulaties. Daarnaast komen in een interactief deel over en weer gemaakte fouten aan bod met in het achterhoofd artikel 185 WVW en de billijkheidscorrectie. Welke informatie heb je nodig om te komen tot een meer rechtvaardige beoordeling van aansprakelijkheid.

 

Binnenkort wordt ook in Europa de EDR (Event Data Recorder) verplicht gesteld op nieuwe voertuigen. Dit systeem registreert allerlei gegevens van voor, tijdens en na de aanrijding. Nu rijden er in Nederland al veel auto's met EDR. Wat levert deze data voor u op en kan deze data zomaar worden gebruikt? Welke voertuigen hebben een dergelijk systeem? Naast de EDR is er ook andere informatie terug te halen. Storingen in voertuigen worden gelogd. Tijdens een botsing ontstaan vaak storingen. Deze kunnen in veel gevallen worden uitgelezen. Soms wordt daardoor snel duidelijk dat de verklaring van de bestuurder niet overeenkomt met de uitgelezen informatie. Wat betekent dat dan?

 

 

Docenten:

Willem Baan Hofman | Baan Hofman Ongevallenanalyse

Doelgroep:

Letselschadeadvocaten, -experts, juristen en schaderegelaars.

Resultaat: 

Na afloop hebben de cursisten handvatten ter beoordeling van een verkeersongevallenanalyse,  inzicht in de aspecten van het vakgebied en de mogelijkheden die ongevallenanalyse biedt.

Tijdsduur:

3 onderwijsuren

Locatie:

Nabij Jaarbeurs Utrecht

Accreditatie:

NIVRE 3 PE-punten


Schrijft u zich hier in voor de cursus.