€ 295,- excl. BTW

Excl. 25% abonneekorting

 

'Oriëntatie letselschade recht & praktijk'
Donderdag 22 november 2018 van 10:00 - 17:00 uur

Letselschadezaken staan bekend om het ingrijpende en tijdrovende karakter. Tijdens deze eendaagse cursus wordt u door de doorgewinterde letselschadeadvocaat Nino Pennino gevoerd  langs de meest essentiële praktische en juridisch inhoudelijk aspecten die tijdens een letselschadetraject aan bod komen.  De onrechtmatige daad, het verkeersongeval en het arbeidsongeval staan centraal en worden nader toegelicht aan de hand van praktijksituaties.

 

Het eerste deel van de ochtend zal de Nederlandse letselschadepraktijk worden ingeleid met hetgeen we vanuit Amerika kennen. Stil wordt gestaan bij de verschillen en overeenkomsten. Met deze rechtsvergelijking wordt beoogd het inzicht in de Nederlandse praktijk te vergroten en wordt de onrechtmatige daad besproken. .

 

Vervolgens wordt het ‘verkeersongeval’ behandeld. Een zaak die door de cursusleider wordt behandeld vormt hiervoor de leidraad. De slachtoffers worden anoniem opgevoerd, maar verder zullen de zaken met hun diverse verwikkelingen over het voetlicht worden gebracht. Diverse kwesties die voor ondersteuners van groot belang zijn, zoals aansprakelijkstelling en verjaring, zullen daarbij de revue passeren. Dit onderwerp wordt afgesloten met een discussie in groepen over aansprakelijkheid en mogelijke omvang van schade. Na de discussie en de presentatie van de groepen zal het werkelijke resultaat worden besproken.

 

Hierna wordt het ‘bedrijfsongeval’ behandeld. Ook hier vormt een zaak uit de praktijk de leidraad om de theorie inzichtelijk te maken en zullen diverse relevante aspecten de revue passeren. Bijzondere aandacht is er voor het contact met de werkgever bij een bedrijfsongeval. Afgesloten wordt met een discussie in groepen over aansprakelijkheid en mogelijke omvang van de schade en wederom wordt afgesloten met de presentaties vanuit de groepen en wat in werkelijkheid is toegewezen.

 

Aansluitend wordt dieper ingegaan op dossieropbouw bij diverse zaken, de verschillende schadeposten en hoe deze laatste moeten worden onderbouwd en in een zogenaamde schadestaat worden verwerkt. Daarnaast wordt ook het onderwerp ‘smartengeld’ behandeld, waarbij stil zal worden gestaan bij het hanteren van de Smartengeldgids en andere methodieken voor de berekening van smartengeld. Tot slot zal het zogenaamde deelgeschil aan de orde komen.

 

Het laatste kwartier wordt een meerkeuzetest afgenomen. Degene die de test met voldoende resultaat maakt, zal een certificaat worden toegestuurd met de vermelding dat men de cursus heeft gevolgd en het een examen met goed gevolg heeft afgelegd. Diegenen met onvoldoende resultaat ontvangen een certificaat met daarop vermeld dat zij de cursus hebben gevolgd.

 

Docenten:

Nino Pennino | Pennino Advocaten | Auteur ‘Letselschade voor Dummies’

Doelgroep:

Beginnend letselschadejuristen / -advocaten, ondersteuners werkzaam op een letselschadekantoor, arbeidsdeskundigen, betrokkenen en andere geïnteresseerden in de letselschadebranche.

Resultaat: 

Na afloop hebben de deelnemers meer kennis met betrekking tot de juridisch inhoudelijke aspecten van een letselschadedossier. 

Tijdsduur:

6 onderwijsuren

Locatie:

Houten

Accreditatie:

Er worden geen punten toegekend


Schrijft u zich hier in voor de cursus.

 

 

'Tweewielerongevallen ontleed voor de letselschadeprofessional'
Donderdag 23 mei 2019 van 09:30 tot 12:45

Deze cursus zal gaan over toedracht onderzoeken bij verkeersongevallen met in het bijzonder tweewielerongevallen, zowel gemotoriseerd als niet gemotoriseerd. Wanneer u als professional beter inzicht heeft in de diverse aspecten van dit specifieke vakgebied en u de mogelijkheden binnen de ongevallenanalyse kent, bent u ook in staat de juiste vragen te stellen naar aanleiding van een rapport. 

 

Motorrijders en fietsers zijn kwetsbare verkeersdeelnemers en vormen een belangrijk aandeel van de verkeersslachtoffers in Nederland. Toch wordt de toedracht van tweewielerongevallen slechts beperkt onderzocht en het onderzoek wordt vervolgens onderschat. Ingegaan wordt op de specifieke kenmerken van tweewielerongevallen. Welke vragen moet u als belangenbehartiger stellen en wat is er mogelijk om te komen tot een juiste toedracht? We behandelen de kenmerken in schaden van tweewielerongevallen en de impact op motorvoertuigen. De cursus wordt ondersteund met voorbeelden en simulaties. Daarnaast komen in een interactief deel over en weer gemaakte fouten aan bod met in het achterhoofd artikel 185 WVW en de billijkheidscorrectie. Welke informatie heb je nodig om te komen tot een meer rechtvaardige beoordeling van aansprakelijkheid.

 

 

Docenten:

Anthony Baan Hofman | Baan Hofman Ongevallenanalyse

Doelgroep:

Letselschadeadvocaten, -experts, juristen en schaderegelaars.

Resultaat: 

Na afloop hebben de cursisten handvatten ter beoordeling van een verkeersongevallenanalyse,  inzicht in de aspecten van het vakgebied en de mogelijkheden die ongevallenanalyse biedt.

Tijdsduur:

3 onderwijsuren

Locatie:

Houten

Accreditatie:

NIVRE 3 PE-punten


Schrijft u zich hier in voor de cursus.