"Recht, Richtlijnen en de praktijk bij letselschade'
Dinsdag 27 november 2018 van 13:00 - 16:15 uur

Vandaag de dag wordt de personenschaderegeling niet in de eerste plaats bepaald door het recht in de zin van de wet, maar vooral door hetgeen zich in richtlijnen heeft ontwikkeld als best practise. Hoewel de verleiding groot is op deze kant en klare oplossingen terug te vallen en veel discussie en langslepende rechtszaken kan voorkomen, is het ook de taak van een belangenbehartiger en schaderegelaar om zich steeds weer opnieuw af te vragen of een bepaalde richtlijn of algemeen aanvaarde praktische insteek, voor het individuele slachtoffer van letselschade wel de juiste is en voldoende recht doet aan hetgeen dat slachtoffer van letselschade is overkomen.

 

Uiteraard wordt het antwoord op deze vraag mede bepaald door wat de rechter ervan vindt, maar recht wordt ook altijd in individuele zaken gesproken en is dus vrijwel nooit 100% toepasbaar in de zaak die een belangenbehartiger of schaderegelaar voor zich heeft liggen. Letselschadeadvocaat Rob Vermeeren uit Breda heeft nu bijna 30 jaar ervaring in het vak en heeft veel zien komen en gaan als het gaat om de letselschaderegeling. Tijdens deze cursus zal hij u meenemen in deze lastige wereld van de personenschade en u een kijkje achter de schermen geven van zowel de letselschadeadvocatuur als de verzekeraars, die vaak nog verborgen zijn als men niet tientallen jaren ervaring heeft in de letselschadepraktijk. Hij zal dat doen aan de hand van een aantal onderwerpen die goed laat zien hoe verschillend er ondanks duizenden uitspraken van rechters nog steeds kan worden gedacht over bepaalde onderwerpen die steeds weer terug komen in elke letselschadezaak.

 

Daarbij zult u over deze onderwerpen daar waar mogelijk een overzicht krijgen van hetgeen in de wet te vinden is, wat rechters daarover hebben uitgesproken, maar ook hoe u een dergelijk onderwerp in een individuele zaak het beste zou kunnen aanvliegen aan de hand van concrete casuïstiek. Daarbij kunt u zien wat procederen voor effect heeft op een zaak, maar ook wat een goede dossieropbouw kan doen in het minnelijke traject met, als partijen verdeeld blijven, de ultieme uitdaging mediation. Wat zijn de laatste inzichten op het gebied van smartengeld? Wat is het idee van verzekeraars, de wetenschap en welke plannen bestaan er het smartengeld op een andere wijze dan nu te doen vaststellen? Hoe zijn de buitengerechtelijke kosten opgebouwd? Waar moet aan getoetst worden tijdens de rit? Wat is een adequate bevoorschotting en hoe geef je die vorm? Wat vinden rechters van deze schadepost? In een paar uur krijgt u zeer bruikbare waardevolle praktische informatie die u dagelijks zult kunnen gebruiken bij het bijstaan van letselschadeslachtoffers of het als schaderegelaar gemotiveerd uitleggen waarom er niet of nog niet kan worden vergoed, maar het geeft u ook inzicht in een door vele jaren ervaring ontwikkelde wijze van fundamenteel kritisch denken die de uitoefening van het vak ten goede komt met als resultaat een zo optimaal mogelijk verlopende letselschaderegeling.

 

De volgende onderwerpen zullen de revue passeren waarbij altijd het voorbehoud wordt gemaakt dat deze nog kunnen wijzigen als de actualiteit daarom vraagt:

 

  • Bepaling van smartengeld (hoe gaat het nu, wat waren andere methodieken en kan de QALY’s-sytematiek uit de gezondheidszorg een hulpmiddel zijn?);

  • Buitengerechtelijke kosten (alles over het oude calculatieschema van de Orde van Advocaten, PIV-staffel, ASP-richtlijn en een goed debiteurenbeheer)

  • Herstelgerichte dienstverlening (arbeidsdeskundige begeleiding, multidisciplinaire trajecten, mogelijke risico’s voor beide partijen)

  • Uitrekenen van toekomstschade (rekenrente, sterftekansen, conceptrichtlijn, fiscale schade en tips en valkuilen)

  • Voorliggende voorzieningen en verrekening van voordelen (WMO, PGB, WLZ, AOV, WIA)

  • Wijzen van geschilbeslechting (deskundigenbericht, deelgeschil en mediation)

 

Docenten:

Rob Vermeeren | De Letselschade Raetsman

Doelgroep:

Letselschadejuristen / -advocaten, - experts, belangenbehartigers en schaderegelaars, arbeidsdeskundigen, betrokkenen en andere geïnteresseerden in de letselschadebranche.

Resultaat: 

Na afloop van de cursus heeft u veel kennis opgedaan over een aantal belangrijke onderwerpen en een goede basis gevormd voor een kritische gefundeerde wijze van letselschaderegelen, waarbij u steeds zelf kunt toetsen of de weg die u krijgt voorgelegd of heeft ingeslagen, de juiste is of dat u koers moet verleggen zodat elk slachtoffer van personenschade krijgt wat hem toekomt in een zo kort mogelijke tijd tegen betaalbare en goed verantwoorde transactiekosten

Tijdsduur:

3 onderwijsuren

Accreditatie:

NIVRE 3 PE-punten

Locatie:

Houten


Schrijft u zich hier in voor de cursus.