Oriëntatie letselschade recht & praktijk

Deze eendaagse cursus is speciaal ontwikkeld voor de beginnende letselschadeadvocaat, -jurist, ondersteunend personeel, arbeidsdeskundigen en andere geïnteresseerden in de letselschadebranche. Voor een goed begrip van deze branche, dient u niet alleen op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde juridische leerstukken, maar dient u tevens weet te hebben van allerlei praktische zaken om dossierstappen van de eindverantwoordelijken inhoudelijk te kunnen begrijpen. 

Werken op een letselschadeafdeling of met letselschade professionals vraagt dus veel van uw juridische en praktische kennis, zodat u samen het hele letselschadetraject in goede banen kunt  leiden.

 

Donderdag 31 mei 2018

09:30 - 16:30 uur

Docenten:

Nino Pennino, letselschadeadvocaat, directeur Pennino Advocaten

Doelgroep:

De workshop is specifiek voor beginnend letselschadeadvocaten en –juristen, ondersteuners, arbeidsdeskundigen en geïnteresseerden in de letselschadebranche.

Resultaat: 

Na afloop hebben de deelnemers meer kennis met betrekking tot de juridisch inhoudelijke aspecten van een letselschadedossier.  

Tijdsduur:

De workshop duurt 6 uur waarbij aan de hand van praktijksituaties wordt gewerkt. 

Punten:

Geen PE-Punten

Advocaten:

Het aantal lesuren voor deze bijeenkomst is 6 uur. Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst een presentielijst te ondertekenen en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u tevens een programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt en het aantal netto uren onderwijs. Voor meer informatie over de verdere voorwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid.

Locatie:

Jaarbeurs Utrecht, LetselschadePAVILJOEN tijdens Support

Kosten:

€ 395,-  excl. 21% BTW


Schrijft u zich hier in voor de cursus.