€ 395,- excl. BTW

Excl. 25% abonneekorting

 

'Oriëntatie letselschade recht & praktijk'
Dinsdag 26 november 2019 van 10:00 - 17:00 uur

Letselschadezaken staan bekend om het ingrijpende en tijdrovende karakter. Tijdens deze eendaagse cursus wordt u door de doorgewinterde letselschadeadvocaat Nino Pennino gevoerd  langs de meest essentiële praktische en juridisch inhoudelijk aspecten die tijdens een letselschadetraject aan bod komen.  De onrechtmatige daad, het verkeersongeval en het arbeidsongeval staan centraal en worden nader toegelicht aan de hand van praktijksituaties.

 

Het eerste deel van de ochtend zal de Nederlandse letselschadepraktijk worden ingeleid met hetgeen we vanuit Amerika kennen. Stil wordt gestaan bij de verschillen en overeenkomsten. Met deze rechtsvergelijking wordt beoogd het inzicht in de Nederlandse praktijk te vergroten en wordt de onrechtmatige daad besproken. .

 

Vervolgens wordt het ‘verkeersongeval’ behandeld. Een zaak die door de cursusleider wordt behandeld vormt hiervoor de leidraad. De slachtoffers worden anoniem opgevoerd, maar verder zullen de zaken met hun diverse verwikkelingen over het voetlicht worden gebracht. Diverse kwesties die voor ondersteuners van groot belang zijn, zoals aansprakelijkstelling en verjaring, zullen daarbij de revue passeren. Dit onderwerp wordt afgesloten met een discussie in groepen over aansprakelijkheid en mogelijke omvang van schade. Na de discussie en de presentatie van de groepen zal het werkelijke resultaat worden besproken.

 

Hierna wordt het ‘bedrijfsongeval’ behandeld. Ook hier vormt een zaak uit de praktijk de leidraad om de theorie inzichtelijk te maken en zullen diverse relevante aspecten de revue passeren. Bijzondere aandacht is er voor het contact met de werkgever bij een bedrijfsongeval. Afgesloten wordt met een discussie in groepen over aansprakelijkheid en mogelijke omvang van de schade en wederom wordt afgesloten met de presentaties vanuit de groepen en wat in werkelijkheid is toegewezen.

 

Aansluitend wordt dieper ingegaan op dossieropbouw bij diverse zaken, de verschillende schadeposten en hoe deze laatste moeten worden onderbouwd en in een zogenaamde schadestaat worden verwerkt. Daarnaast wordt ook het onderwerp ‘smartengeld’ behandeld, waarbij stil zal worden gestaan bij het hanteren van de Smartengeldgids en andere methodieken voor de berekening van smartengeld. Tot slot zal het zogenaamde deelgeschil aan de orde komen.

 

Het laatste kwartier wordt een meerkeuzetest afgenomen. Degene die de test met voldoende resultaat maakt, zal een certificaat worden toegestuurd met de vermelding dat men de cursus heeft gevolgd en het een examen met goed gevolg heeft afgelegd. Diegenen met onvoldoende resultaat ontvangen een certificaat met daarop vermeld dat zij de cursus hebben gevolgd.

 

Docenten:

Nino Pennino | Pennino Advocaten | Auteur ‘Letselschade voor Dummies’

Doelgroep:

Beginnend letselschadejuristen / -advocaten, ondersteuners werkzaam op een letselschadekantoor, arbeidsdeskundigen, betrokkenen en andere geïnteresseerden in de letselschadebranche.

Resultaat: 

Na afloop hebben de deelnemers meer kennis met betrekking tot de juridisch inhoudelijke aspecten van een letselschadedossier. 

Tijdsduur:

6 onderwijsuren

Locatie:

Houten

Accreditatie:

Er worden geen punten toegekend


Schrijft u zich hier in voor de cursus.