’Jaarrekening lezen bij personenschade’ 

De schaderegeling van een ondernemer met een eigen bedrijf is aanzienlijk complexer dan die van de werknemer in loondienst. Voor de schadebepaling bieden jaarrekeningen, aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting lastig te doorgronden. In samenwerking met Jan van Doorn hebben we een praktijkgerichte eendaagse cursus ontwikkeld voor belangenbehartigers, schaderegelaars en – behandelaars en andere professionals, zoals o.a. arbeidsdeskundigen en herstelcoaches , die zich bezighouden met personenschade.

Vraagt u zich ook af:

-     waar gekeken moet worden om snel te weten te komen hoe het bedrijf er financieel voor staat?
-     waar het ondernemersinkomen kan worden gevonden?
-     waar het netto consumptief inkomen uit kan worden afgeleid?      
-     hoe en waar voorschotten en schade uitkeringen moeten worden verwerkt ?
-     waar verplichtingen zijn opgenomen?
-     of en wanneer een schade uitkering onbelast mag worden verwerkt?
-     wat een vennootschappelijke jaarrekening is, en wat een geconsolideerde?
-     etcetera.

Donderdag 31 mei 2018

13:45 - 17:00 uur

Docenten:

Jan van Doorn RA | docent - trainer SSR Studiecentrum
Nyenrode Business University School of Accountancy

Doelgroep:

Belangenbehartigers, schaderegelaars en anderen die zich beroepsmatig met personenschade bezighouden zoals o.a. arbeidsdeskundigen en herstelcoaches.

Resultaat: 

U heeft snel inzicht in de financiële positie van een ondernemer en diens bedrijf
U herkent relevante zaken voor de schadebepaling
U kunt beter en sneller acteren als het gaat om bevoorschotting, schade afhandeling en dergelijke.

Tijdsduur:

De workshop duurt in totaal 3  uur waarbij aan de hand van praktijksituaties wordt gewerkt. 

NIVRE:

PE-punten in aanvraag

Advocaten:

Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst een presentielijst te ondertekenen en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u tevens een programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt en het aantal netto uren onderwijs. Voor meer informatie over de verdere voorwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid.

Locatie:

Jaarbeurs Utrecht, LetselschadePAVILJOEN tijdens Support

Kosten:

€ 295,-  excl. 21% BTW


Schrijft u zich hier in voor de cursus.