‘Bedrijfskunde bij letsel- en AOV-schade’

Het aantal zelfstandigen en ondernemers in Nederland stijgt snel. Letsel- en AOV-schades komen dus ook steeds vaker voor bij deze groep. De schaderegeling is aanzienlijk complexer dan die van de werknemer in loondienst. We hebben een praktijkgerichte eendaagse cursus ontwikkeld voor o.a. letselschadeadvocaten, - juristen, -experts, schaderegelaars en – behandelaars en arbeidsdeskundigen.
Deze cursus scoorde gemiddeld een 8

 

Vrijdag 1 juni 2018

09:30 – 12:45 uur

Docenten:

Dick Buckman | Directeur | Athenos  adviesgroep
Jan van Doorn | Adviseur Athenos  adviesgroep  en docent – trainer
Nyenrode Business University School of Accountancy

Doelgroep:

Letselschadeadvocaten, -experts, juristen, schaderegelaars,  -behandelaars en arbeidsdeskundigen.

Resultaat: 

U heeft een breder inzicht in de bedrijfskunde;
U herkent specifieke bedrijfseconomische aspecten bij letsel- en AOV-schades;
U kunt beter en sneller gerichte interventies inzetten ter beperking en bepaling van schade.

Tijdsduur:

De workshop duurt 3 uur waarbij aan de hand van praktijksituaties en rekenvoorbeelden wordt gewerkt. 

NIVRE:

PE-punten in aanvraag

Advocaten:

Op grond van de Verordening op de vakbekwaamheid, mag u als advocaat zelf beoordelen of het volgen van een bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt. Om aan te kunnen tonen dat u het onderwijs heeft gevolgd, vragen wij u voorafgaand aan en na afloop van de bijeenkomst een presentielijst te ondertekenen en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname. Het is aan te bevelen dat u tevens een programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt en het aantal netto uren onderwijs. Voor meer informatie over de verdere voorwaarden van de Nederlandse Orde van Advocaten verwijzen wij u naar de Verordening op de vakbekwaamheid en de Regeling vakbekwaamheid.

Locatie:

Jaarbeurs Utrecht, LetselschadePAVILJOEN tijdens Support

Kosten:

€ 295,-  excl. 21% BTW


Schrijft u zich hier in voor de cursus.